lukehui 發表於 2011-11-15 06:53:53

讓龜隻冬眠要注意的事項~

(水中情luke原創)
有說龜龜沒有冬眠過長大了便會不育!
有的更說龜龜不冬眠的話會縮短壽命!
不竟, 龜既是大家的朋友,亦可以是大家的財產,
當中不乏的更是價值連城物種!
幾個月見不到他...?怎麼會捨得!
讓他整個冬季獨自支撐...? 你可會放心?!決定要給龜隻冬眠的朋友要注意:視乎龜隻的種類及年齡,找尋合適的冬眠方法。


健康狀態:


夠壯的才適合進入冬眠,冬眠前亦要確定龜隻的便便已排清,
否則長時間後會令腸道腐壞的!相反稍有毛病的,
(如:四肢乏力、雙目無神、屙嘔食滯、身上有傷...),都不適合冬眠。


理論上:

冬眠對龜隻及飼主來說都有很多好處,但同時亦存在一定的風險,
不時有人同我講,說他的愛龜冬眠後就會,
(不進食、雙腳/手冇力、開唔倒眼...甚至死了!),
因此選擇應否給龜隻進行冬眠,乃是飼主每年過冬前的一大課題!


我認為:

因為龜苗儲存的能量有限及體質較弱,是不宜作長時間冬眠的,而因為香港的氣候很少會有持續的寒冬, 而較好的做法便是給他們"渡冬"了!渡冬:


首先, 如常用地為冬眠作好所需的準備,可將 : 椰泥/泥炭土、枯葉、
水苔及細樹皮等混合(成份會視乎個人經驗及喜好有所不同),
置於箱內的厚度不少於10cm(視乎龜隻的大小而增厚),保持較低的濕度(不能全乾的),
當準備好後便讓挑好的龜隻自行挖掘藏身,安全起見我會在"地面"放置少水盤,
然後每天觀察土的變化及定時少量地補充水份於泥土上,
而每隔十數天(或挑一個較暖的日子)便挖出龜隻,
用和暖水(接近室溫的)將其喚醒及補給食物和飲水,
如果一切都妥當, 清好腸胃後便可繼續讓他渡冬了。


注意:

特別寒冷的天氣不要把龜挖出,以免溫差太大對其產生傷害!


亦可視乎龜隻對冬眠的反應增減冬眠的時間, 必要時就需要立即升溫停止冬眠。

754010526 發表於 2011-11-15 08:19:05

nice:loveliness:

牛龜仔 發表於 2011-11-15 08:35:02

-.-我仲諗住打比呀泰你問冬眠D野
--衣家應該唔洗喇~~~

Slivia15 發表於 2011-11-15 09:38:43

good post!!

Sred 發表於 2011-11-15 09:44:30

Thank you very much!:D
Support!support!

ron410 發表於 2011-11-15 09:46:47

本帖最後由 ron410 於 2011-11-15 09:50 編輯

多謝分享:handshake

william 發表於 2011-11-15 09:48:21

簡而清.........正{:96:}

chung 發表於 2011-11-15 10:29:14

唔推唔得, 多謝樓主!!!!:lol

ashbone 發表於 2011-11-15 11:06:01

精彩文章{:99:}

tscwky 發表於 2011-11-15 11:16:40

多謝分享{:96:}

ktagooaghk 發表於 2011-11-15 12:29:24

多謝分享:loveliness:

man_lung 發表於 2011-11-15 13:20:01

本想問....現在不用了....thx:D:D

louis0408 發表於 2011-11-17 10:41:55

多謝分享,本來我仲諗緊應唔應該比龜仔冬眠,呢篇文章實在大有幫助呢。{:99:}

ah林-3- 發表於 2011-11-19 09:49:13

多謝分享.

mattwun 發表於 2011-11-19 09:57:14

水龜都可以綿樣??? 黑旦同食蝸

c.b. 發表於 2011-11-25 17:59:27

樓主我想請問我龜既甲有13cm長,身體ok,咁我係由佢訓定係都係用渡冬比較好??(新手養,第一年過冬),另外底材可只用水苔一種?同埋佢冬果時洗唔洗換底材.最後想問下你話渡冬果時用水令佢醒,之後比野食佢,等佢屙再比佢訓,不過係等佢係水到,直致屙左??(食同屙最少都1日)
希望樓主教下我><thx....

lukehui 發表於 2011-11-25 18:02:03

c.b. 發表於 2011-11-25 17:59 static/image/common/back.gif
樓主我想請問我龜既甲有13cm長,身體ok,咁我係由佢訓定係都係用渡冬比較好??(新手養,第一年過冬),另外底材可 ...

你隻係咩龜?
醒左至到再冬眠都要升溫養住先得,
有d人都係用水苔,可以試下~

c.b. 發表於 2011-11-25 18:08:55

回復 lukehui 的帖子

我果隻係8角,佢e排一樣大食,不過就行動慢左(手腳好大力下= =")
姐係叫醒佢>再冬,約10日左右一次,假設佢醒完要2日後先屙,咁果2日就升溫養??(升溫用果d發熱板夠?定係用水+用人地養魚果d保溫管好??)

遊牧人 發表於 2011-11-26 04:41:46

多謝分享..我呢d初學者可以學到多d龜龜知識嚕~yaya :)

bASONHUI 發表於 2011-11-28 09:59:33

好詳細~好好!!
頁: [1] 2 3
查看完整版本: 讓龜隻冬眠要注意的事項~