MarkGlory 發表於 2018-2-13 10:35:03

種稙葡萄交流

大家好,前幾日種左3年葡萄枝已經種入泥了,預今年夏天有收成啦。
不過想問問大家有冇搭溫室棚經驗,指教下小弟:P

頁: [1]
查看完整版本: 種稙葡萄交流