lpshane12 發表於 2017-12-10 17:28:56

水龜缸裡的白色粉末疑問

有無師兄知道點解我養龜既水缸會有呢D白色粉末痴實左係缸同管度?
普通清水+牙刷刷都刷不掉
但龜龜好正常無事
望指教
頁: [1]
查看完整版本: 水龜缸裡的白色粉末疑問